top of page
start-a-chapter-e1587410592786.jpg

Câu Hỏi Thường Gặp

Giải đáp các thắc mắc thường gặp khi gia nhập

btv1.jpg

Hỏi: Có phải ai cũng có thể tham gia vào chapter?

 

Trả lời: Mỗi ngành nghề kinh doanh chỉ có một đại diện được phép tham gia.

Ví dụ: Nếu bạn đang hoạt động trong ngành nghề bất động sản và trong chapter của chúng tôi đã có thành viên hoạt động trong ngành đó thì chúng tôi giới thiệu bạn sang một chapter khác, hoặc cho phép bạn lập chapter mới.

Hỏi: Làm cách nào bạn biết được thành viên mới là một người uy tín? 

 

Trả lời: Đơn xin gia nhập đòi hỏi phải có người giới thiệu và chúng tôi có Ban Thành Viên để thẩm định. Tất cả mọi người đều phải có người bảo lãnh, hoặc người chuyển nhượng và họ sẽ phỏng vấn những người này.

Hỏi: Nếu một thành viên đạt được một referral và không làm tốt?

 

Trả lời: Chúng tôi có một quy tắc đạo đức, bắt buộc những ai tiên phong phát hiện nó không được thực hiện đúng phải báo cáo lại với Ban Thành Viên và họ là những người tiến hành điều tra.

Hỏi: Những ngành nghề nào nhận được nhiều lợi ích nhất từ mạng lưới networking?

T

rả lời: Điều này phụ thuộc vào cá nhân bạn. Bất cứ ngành nghề nào cũng có thể nhận được nhiều lợi ích từ hoạt động networking. Nếu tập trung, có ước mơ và sẵn sàng hy sinh, bạn chính là người mà chúng tôi muốn làm việc cùng.

Hỏi: Các thành viên có được đi cùng khách mời?

 

Trả lời: Bạn được khuyến khích đi cùng khách mời thuộc ngành nghề đang mở, sau khi khách mời được chọn lọc. Nếu họ là những khách mời tiềm năng thì nó gần giống như một buổi họp kín trừ những thành viên tiềm năng.

Hỏi: Những quy tắc đạo đức trong một số ngành nghề có ảnh hưởng tới việc tham gia BNI?

 

Trả lời: BNI hiểu được tầm quan trọng của vấn đề đạo đức liên quan đến một số ngành nghề và cũng nhận thức được các quy tắc có thể khác nhau tùy vào địa điểm. Vì vậy, BNI yêu cầu các thành viên phải tuân theo những quy định trong ngành nghề của họ để tránh vi phạm các yêu cầu về đạo đức. Trong trường hợp những quy định chung của BNI có thể vi phạm những quy tắc đạo đức ngành nghề, những quy định của BNI có thể được thay thế bởi những quy định đạo đức của ngành nghề.

Hỏi: Nếu tôi chuyên về một lĩnh vực trong ngành nghề của mình, tôi có cần phải là một chuyên gia trong tất cả lĩnh vực của ngành nghề đó?

 

Trả lời: BNI hiểu rằng có nhiều ngành nghề rất bao quát và thông thường mọi người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực ngành nghề đó. BNI không bắt buộc, cũng không khuyến khích, bất cứ thành viên nào tham gia vào một lĩnh vực mà họ không chuyên. Ngược lại, BNI ngăn cấm các thành viên hoạt động ngoài phạm vi khả năng của họ.

Hỏi: Nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi trực tiếp thu hút doanh nghiệp. BNI có còn phù hợp cho tôi?

 

Trả lời: Mục tiêu chính của BNI là hỗ trợ các thành viên cải tiến doanh nghiệp và hướng dẫn họ liên kết kinh doanh hiệu quả. Các doanh nhân có được cơ hội kinh doanh và khi nắm được chuyên môn thì những người khác có thể yên tâm về họ. BNI cung cấp một diễn đàn cho phép các thành viên gặp gỡ các doanh nhân khác, bạn cần biết những doanh nhân thành công để làm việc hiệu quả.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page