top of page

Đăng ký thành công!

BNI Hà Nội 2 xin chào bạn.

Bạn đã gửi thông tin đăng ký gia nhập BNI Hà Nội 2 thành công. Đây là một trong những bước quan trọng để chúng tôi tiếp nhận thông tin về bạn và doanh nghiệp của bạn trước khi tiến hành bước tiếp theo.  BNI Hà Nội 2 sẽ liên hệ trưc tiếp với bạn thông qua số điện thoại bạn cung cấp để trao đổi với bạn các bước tiêp theo trong quá trình thẩm định thành viên trước bạn hoàn thiện các bước cuối cùng và gia nhập BNI Hà Nội 2.

Trân trọng cảm ơn và chúc bạn một ngày vui vẻ

Thay mặt Ban quản trị BNI Hà Nội 2.

bottom of page