top of page

Đào tạo Ban Thành viên nhiệm kỳ mới – 08/09/2021


Buổi chiều ngày 08/09/2021, văn phòng BNI Hanoi 2 đã tổ chức chương trình đào tạo Ban Thành viên (MC) nhiệm kỳ mới với sự tham gia bùng nổ của gần 200 thành viên tham dự.


Chương trình nhận được sự đánh giá cao của các anh chị thành viên ban MC của 23 chapter trong vùng. Với sự chia sẻ vô cùng tâm huyết và các chiến lược đã được áp dụng trong thực tế từ Ms Trần Thị Khanh - Giám đốc khu vực Quận Ba Đình và Ms Lê Thị Ánh Hồng - Giám đốc hỗ trợ chapter, các thành viên ban MC hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mình:

-Thẩm định thành viên mới và gửi thư chấp nhận;

- Nhập báo cáo Pamls hàng tuần

- Chấm KPIs cho các thành viên

- Gửi thư nhắc nhở khi thành viên vi phạm quy định hoạt động của BNI

- Xét tái gia nhập cho các thành viên khi đến hạn

- Cập nhật lên hệ thống bniconnectglobal các thành viên mới, thành viên tai gia nhập…


Và xin chúc mừng 23 anh chị trưởng ban MC đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện trở thành trưởng ban “quyền lực” của các chapter.

Chúc anh chị có một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả giúp chapter ngày một thành công hơn nữa, có thêm nhiều thành viên chất lượng.

107 views0 comments

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page