top of page

Đào tạo Chủ tịch Nhiệm kỳ mới


Chương trình đào tạo Chủ tịch nhiệm kỳ mới - BNI Hà Nội 2.

Thấm thoát nhiệm kỳ LT mới đã đến và hôm nay ngày 05/03/2021 BNI Hà Nội 2 tổ chức chương trình đào tạo dành cho Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Chương trình đào tạo dưới sự chia sẻ của Giám đốc đào tạo BNI Hà Nội 2 - Mr Bùi Tùng Lâm đã giúp các chủ tịch trang bị kiến thức và trải nghiệm để tự tin điều hành và dẫn dắt chapter theo đúng quy trình mới nhất của BNI.

Chúc anh chị Chủ tịch một nhiệm kỳ mới thành công xuất sắc!

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page