top of page

Đào tạo Referral Skill- BNI Hà Nội 02
Ngày 08/06/2021 văn phòng BNI Hà Nội 02 tổ chức chương trình đào tạo Referrals Skill dưới sự dẫn dắt của Ms Nancy Ngô Thị Bích Quyên- Giám đốc BNI vùng Hà Nội 02. Buổi đào tạo đã giúp gần 80 thành viên đến từ 22 chapter của vùng biết được cách để người khác “MUỐN” đưa bạn referral.


Chúc các anh chị thành công cùng công cụ BNI và hẹn gặp lại anh chị tại các buổi đào tạo sau.


Cám ơn Ms Nancy Quyên đã dành thời gian cho thành viên trong vùng.

4 views0 comments

​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page