top of page

Chương trình ĐÀO TẠO BAN ĐÀO TẠO - BNI Hanoi 02


Ngày 23/03/2021 BNI Hanoi 02 tổ chức buổi đào tạo ban đào tạo. Buổi đào tạo có sự tham gia của gần 50 thành viên đến từ 20 chapter của BNI Hanoi 02.

Buổi đào tạo nêu rõ vai trò, nhiệm vụ yêu cầu của ban NEC dưới sự chia sẻ, dẫn dắt của Giám đốc khu vực Quận Cầu Giấy - Mr Donnie Nguyễn Tuấn Anh. Ban đào tạo sẽ giúp chapter phát triển mạnh mẽ với các thành viên thuần thục kỹ năng kết nối kinh doanh thành công.


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page