top of page

Chương trình đào tạo Ban Khách mời nhiệm kỳ mới ngày 16/9/2021.


Chương trình đào tạo Ban khách mời nhiệm kỳ mới dưới sự chia sẻ của Ms Alice Phạm Thị Thúy - Giám đốc hỗ trợ chapter đã thu hút gần 140 thành viên tham gia và đã giúp các thành viên nắm được:

1. Cách thức sắp xếp bàn đón tiếp.

2. Tiếp cận và gắn kết với khách mời.

3. Luyện tập kịch bản định hướng khách mời.

4. Xác định lý do từ chối và cách phản hồi phù hợp.


Sau chương trình này, Ban Khách mời tự tin biết cách triển khai các nhiệm vụ chăm sóc khách mời trước, trong và sau buổi họp của chapter và giúp chapter gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách mời trở thành thành viên cao hơn.

Chúc anh chị ban Khách mời có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ!13 views0 comments

​TIN NỔI BẬT