top of page

Chương trình đào tạo Chủ tịch nhiệm kỳ mới - BNI Hà Nội 2.


Thấm thoát nhiệm kỳ LT mới đã đến và hôm nay ngày 07/09/2021 BNI Hà Nội 2 tổ chức chương trình đào tạo dành cho Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Chương trình đào tạo dưới sự chia sẻ của Mr Bùi Tùng Lâm - Giám đốc đào tạo BNI Hà Nội 2 thu hút hơn 100 anh chị thành viên tham gia, tham dự đào tạo đã giúp các Chủ tịch nhiệm kỳ mới trang bị kiến thức và trải nghiệm để tự tin điều hành và dẫn dắt chapter theo đúng quy trình mới nhất của BNI.

Chúc anh chị Chủ tịch một nhiệm kỳ mới thành công xuất sắc!

5 views0 comments

Comentários


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page