top of page

Chương trình đào tạo Chủ tịch nhiệm kỳ mới - BNI Hà Nội 2.🌺 Thấm thoát nhiệm kỳ LT mới đã đến và hôm nay ngày 02/03/2022 BNI Hà Nội 2 tổ chức chương trình đào tạo dành cho Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Chương trình đào tạo dưới sự chia sẻ của Ms Trần Thị Khanh- Giám đốc BNI khu vực quận Ba Đình đào tạo BNI Hà Nội 2 thu hút gần 70 anh chị thành viên tham gia, tham dự đào tạo đã giúp các Chủ tịch nhiệm kỳ mới trang bị kiến thức và trải nghiệm để tự tin điều hành và dẫn dắt chapter theo đúng quy trình mới nhất của BNI.

💕Chúc anh chị Chủ tịch một nhiệm kỳ mới thành công xuất sắc!

Comentários


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page