top of page

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DnA THÁNG 12 BNI HÀ NỘI 2Chiều ngày 16/12/2021 cuộc họp DnA của vùng Hà Nội 2 đã chào đón ngài Mr Murali Srinivasan - Giám đốc đào tạo BNI Toàn cầu đến tham dự và chia sẻ cùng với các anh chị DnA của vùng.

Với các chia sẻ của Ngài Murali đã giúp anh chị DnA Vùng biết cách xây dựng đội ngũ, bổ sung Thành viên và duy trì Thành viên từ đó các mục tiêu và tầm nhìn của từng Chapter nói riêng và của Vùng nói chung sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

コメント


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page