Chương trình Mentor Hệ thống của Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh BAAP - HN2.


Ngày 01.06.2021 BNI HN2 khai giảng lớp Mentor Hệ thống lúc 13h30 dưới sự chia sẻ và đồng hành của Ms Rose Lê Thị Ánh Hồng - Business Coach Tham gia chương trình Mentor Hệ thống sẽ giúp thành viên biết cách khái quát về Cách thức xây dựng và vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp thông qua 6 buổi học của chương trình.

Chân thành cảm ơn Ms Rose Ánh Hồng - thành viên Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh đã dành thời gian và công sức hỗ trợ thành viên trong vùng.

Chúc anh chị thành viên vượt qua được những thách thức trong việc chuyển đổi và vận hành doanh nghiệp để thích ứng với tình hình mới.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

LIÊN HỆ

Đia chỉ: Tầng 4 , Cầu nối tháp A-B, Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 904 600 604

Email: hanoi2@bni.vn

GIỚI THIỆU

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Connect Us

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube