top of page

Chương trình Mentor Marketing của Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh BAAP - HN2.


Ngày 02.06.2021 BNI HN2 khai giảng lớp Mentor Marketing l dưới sự chia sẻ và đồng hành của Mr Đỗ Ngọc Minh - Chuyên gia Digital Marketing và Mr Ngô Sỹ Trung - Tư vấn chiến lược thương hiệu.

Tham gia 100% chương trình Mentor Marketing sẽ giúp thành viên hiểu được: I. Tầm quan trọng của thương hiệu. II. Hành trình phát triển thương hiệu - case study. 1. Định vị thương hiệu 2. Thực thi chiến lược thương hiệu - Design nền tảng hình ảnh thương hiệu - Tư vấn danh mục thương hiệu và sản phầm. - Câu chuyện sản phẩm (product concept) - Tính năng và lơi ích chủ đạo. - Bao bì và quy chuẩn. - Truyền thông và xúc tiến bán hàng. III. Phát triển thương hiệu & marketing thông qua online MKT tools thông qua 6 buổi học của chương trình.

Chân thành cảm ơn Mr Đỗ Ngọc Minh và Mr Ngô Sỹ Trung thành viên Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh đã dành thời gian và công sức hỗ trợ thành viên trong vùng.

Chúc anh chị thành viên đạt được mục tiêu marketing của mình sau 6 buổi của chương trình.

3 views0 comments

​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page