Chương trình Mentor Tài chính và Mentor Bán hàng của Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh BAAP - HN2.Ngày 28.05.2021 BNI HN2 khai giảng lớp Mentor Tài chính lúc 13h30 dưới sự chia sẻ và đồng hành của Coach Maya Kim Anh, Ms Nguyễn Phương Hoa - chuyên gia tài chính.

Lớp Mentor Bán hàng khai giảng lúc 15h30 dưới sự chia sẻ và đồng hành của Coach Donnie Nguyễn Tuấn Anh.

Chân thành cảm ơn anh chị thành viên Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh đã dành thời gian và công sức hỗ trợ thành viên trong vùng.

Chúc anh chị thành viên vượt qua được những thách thức trong việc chuyển đổi và vận hành doanh nghiệp để thích ứng với tình hình mới.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

LIÊN HỆ

Đia chỉ: Tầng 4 , Cầu nối tháp A-B, Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 904 600 604

Email: hanoi2@bni.vn

GIỚI THIỆU

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Connect Us

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube