top of page

Chương trình Mentoring Nhân sự của Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh BAAP - HN2


Ngày 25.05.2021 BNI HN2 khai giảng lớp Mentoring Nhân sự dưới sự chia sẻ và đồng hành của Coach Rose Lê Thị Ánh Hồng - thành viên Hội đồng cố vấn thúc đẩy kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự. Mỗi module sẽ được Mentor trong vòng 3 tháng; mỗi tháng có 2 phiên làm việc online 90 phút/ phiên và có nhóm chung tương tác hỗ trợ giải quyết các thắc mắc trong việc thực thi, áp dụng vào doanh nghiệp của thành viên.

Chúc anh chị thành viên vượt qua được những thách thức trong việc chuyển đổi và vận hành doanh nghiệp để thích ứng với tình hình mới.

Chân thành cảm ơn Coach Rose Lê Thị Ánh Hồng đã dành thời gian chia sẻ với anh chị thành viên BNI trong buổi chiều ngày hôm nay.

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page