top of page

Chương trình Workshop Diễn đàn Ban định hướng – BNI Hà Nội 2.

Updated: Dec 1, 2021
Buổi đào tạo ban định hướng ngày 30/11/2021 của BNI Hà Nội 02 thu hút gần 30 thành viên của 24 chapter vùng Hà Nội 2 tham gia. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc hỗ trợ - Mr Trần Thành Trung các thành viên đã hiểu rõ được nhiệm vụ của mình trong thời gian tới là phải định hướng, giúp thành viên mới hội nhập nhanh nhất với Chapter thông qua việc được ngồi lại tìm hiểu và khai thác tốt công cụ của BNI với những thành viên có uy tín, kinh nghiệm trong chapter và giúp họ cảm nhận được trọn vẹn những giá trị mà BNI cũng như Chapter đã mang đến cho họ để họ vun đắp phát triển chapter lâu dài.

Chúc anh chị hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng chapter ngày một phát triển!

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page