top of page

Chương trình workshop "Kiến tạo Referrals"


Ngày 18.05.2021 văn phòng BNI Hà Nội 2 tổ chức workshop "Kiến tạo Referrals" dưới sự điều phối của Ms Alice Phạm Thúy - Trainer BNI Hà Nội 2 thu hút gần 120 anh chị thành viên tham dự đã giúp thành viên biết cách nhận diện cơ hội kinh doanh ở khắp mọi nơi và biết cách viết lời giới thiệu để người khác có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho mình.

Chúc anh chị thành viên nhận được nhiều Referrals hơn nữa và hẹn gặp lại anh chị tại các chương trình đào tạo tiếp theo của BNI Hà Nội 2.

0 views0 comments

​TIN NỔI BẬT