Chương trình Workshop Weekly Presentation - BNI Hà Nội 2.

Ngày 12.11.2021 VP BNI Hà Nội 2 tổ chức chương trình Workshop Weekly Presentation dưới sự điều phối của Ms Alice Phạm Thúy – Trainer BNI Hà Nội 02. Chương trình đào tạo đã giúp hơn 30 thành viên tham gia nắm rõ được tầm quan trọng của Weekly Presentation trong quy trình VCP, hoàn thiện bài Weekly Presentation thông qua ý kiến đóng góp và xây dựng & trình bày hiệu quả ít nhất 2 bài Weekly Presentation.

Cảm ơn Ms Alice Phạm Thúy đã dành thời gian chia sẻ cho thành viên.

Chúc anh chị thành công cùng BNI và hẹn gặp lại anh chị tại các chương trình tiếp theo của BNI Hà Nội 2 Region.

#bnihanoi2 #weeklypresentation


1 view0 comments

Tin Hoạt Động