top of page

Chia sẻ của Mr Thịnh Văn Tân - Chủ tịch BNI Victory Chapter
Chia sẻ của Mr Thịnh Văn Tân - Chủ tịch BNI Victory Chapter về quá trình phát triển và thay đổi Doanh nghiệp sau khi gặp Ms Nancy Quyên - Giám đốc vùng BNI Hà Nội 2 và tham gia sinh hoạt cùng BNI Victory chapter.

Cám ơn Ms Nancy Quyên luôn truyền cảm hứng và dành thời gian hỗ trợ cho thành viên trong vùng.

Chúc anh Tân nhiều sức khỏe và cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng BNI.

10 views0 comments

​TIN NỔI BẬT