Chương trình đào tạo MSP cho thành viên tái gia nhập


Chương trình đào tạo MSP cho thành viên tái gia nhập ngày 17/11/2020 của BNI Hà Nội 2 của BNI Hà Nội 2 đã diễn ra vô cùng năng lượng với sự tham gia của gần 40 thành viên.


Với sự chia sẻ từ các trải nghiệm trong quá trình tham gia BNI hơn 9 năm qua của Giám đốc đào tạo Bùi Tùng Lâm đã giải đáp cho các thành viên tái gia nhập tất cả vướng mắc, khó khăn mà thành viên gặp phải.


Hẹn gặp lại anh chị tại các chương trình đào tạo tiếp theo của BNI Hà Nội 2.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

LIÊN HỆ

Đia chỉ: Tầng 4 , Cầu nối tháp A-B, Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 904 600 604

Email: hanoi2@bni.vn

GIỚI THIỆU

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Connect Us

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube