top of page

Chương trình workshop 1-2-1 Chủ động - BNI Hà Nội 2 ngày 05.01.2021Với kiến thức mới cập nhật từ hệ thống BNI toàn cầu và trải nghiệm của bản thân tại BNI, Giám đốc hỗ trợ chapter Ms Rose Lê Thị Ánh Hồng đã điều phối xuất sắc chương trình workshop 1-1 Chủ động cùng hơn 40 thành viên BNI vùng Hà Nội 2. Đến với chương trình, các thành viên nhận được nhiều giá trị:

- Hiểu được tầm quan trọng của 1-1 trong quy trình VCP.

- Tinh chỉnh bảng Thông tin thành viên.

- Tinh chỉnh bảng Gains Exchange.

- Thực hành phương pháp 1-1 hiệu quả.Và sau chương trình nhiều thành viên chia sẻ, qua khóa workshop này, họ đã hiểu 1-1 với thành viên khác là cách nhanh nhất xây dựng mối quan hệ, uy tín với các thành viên và cũng là cách hiểu hơn về những người bạn của mình trong cùng chapter. 1-1 Chủ động và đúng cách còn giúp cho các thành viên có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho nhau nhiều hơn nữa.

Chúc các anh chị thành công hơn nữa cùng nhiều workshop cập nhật từ BNI.

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page