Coffee with ED


Ngày 27.07.2021 BNI Hà Nội 2 tổ chức chương trình Coffee with ED - Ms Nancy Quyên, đây là chương trình được cập nhật mới nhất từ BNI toàn cầu.

Tham gia chương trình thành viên có cơ hội xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Giám đốc vùng - Ms Nancy Quyên, hiểu biết hơn về vùng mình đang hoạt động và biết cách làm thế nào để thành công hơn cùng BNI.

Cám ơn gần 60 anh chị đã tham gia chương trình, hẹn gặp lại anh chị tại các chương trình sau của BNI Hà Nội 2.

0 views0 comments

Tin Hoạt Động