top of page

Hội đồng cố vấn Thúc đẩy kinh doanh - BAAP


Ngày 18.05.2021 vp BNI HN2 họp Hội đồng cố vấn Thúc đẩy Kinh doanh BAAP để lên lịch cụ thể cho chương trình hỗ trợ thành viên trong tuần tới. Chương trình được triển khai với 5 Module thành viên quan tâm là Bán hàng, Marketing, Nhân sự, Tài chính, Hệ thống.

Chúc mừng gần 100 anh chị thành viên đã đăng ký thành công chương trình này, hẹn gặp lại anh chị tuần sau!

Commenti


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page