Hội đồng cố vấn Thúc đẩy kinh doanh - BAAP


Ngày 18.05.2021 vp BNI HN2 họp Hội đồng cố vấn Thúc đẩy Kinh doanh BAAP để lên lịch cụ thể cho chương trình hỗ trợ thành viên trong tuần tới. Chương trình được triển khai với 5 Module thành viên quan tâm là Bán hàng, Marketing, Nhân sự, Tài chính, Hệ thống.

Chúc mừng gần 100 anh chị thành viên đã đăng ký thành công chương trình này, hẹn gặp lại anh chị tuần sau!

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

LIÊN HỆ

Đia chỉ: Tầng 4 , Cầu nối tháp A-B, Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 904 600 604

Email: hanoi2@bni.vn

GIỚI THIỆU

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Connect Us

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube