top of page

KỂ CHUYỆN TRONG KINH DOANH

Updated: Jun 3, 2022

Kể chuyện là khai thác niềm đam mê về một chủ đề nào đó. Đó là việc đưa người nghe đến một nơi có nội dung, hình ảnh, cụ thể, cảm xúc và có thể bất ngờ. Và một câu chuyện tuyệt vời có thể tạo ra tác động lớn trong kinh doanh. Bạn đã trải qua một câu chuyện tuyệt vời trong công việc hoặc cuộc sống nghề nghiệp của mình chưa? Bạn có ứng dụng việc kể chuyện vào trong hoạt động kinh doanh của mình không?


Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page