top of page

Lịch đào tạo tháng 1.2021 - BNI Hà Nội 2

Kính gửi anh chị Thành viên BNI Hà Nội 02,

Văn phòng BNI Hà Nội 02 xin gửi tới anh chị lịch đào tạo tháng 01 năm 2021.

Anh chị thành viên vui lòng đăng ký tham dự đào tạo trên BNI Connect Global.

Anh chị cần thêm thông tin về các chương trình đào tạo vui lòng liên hệ với bộ phận admin BNI HN2.

Trân trọng,Σχόλια


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page