top of page

LỊCH ĐÀO TẠO THÁNG 3.2021Văn phòng BNI Hà Nội 2 thông báo lịch đào tạo tháng 3.2021, anh chị ban điều hành chapter nhiệm kỳ mới vui lòng tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo.

Hẹn gặp anh chị tại các chương trình đào tạo của BNI Hà Nội 2.

9 views0 comments

​TIN NỔI BẬT