top of page

Tầm quan trọng của xây dựng văn hóa tổ chức

Updated: Oct 18, 2022

Đây là một câu hỏi mà tôi thường được hỏi:

“Bạn xây dựng một nền văn hóa tuyệt vời trong doanh nghiệp hoặc trong một tổ chức kết nối như thế nào?”

Đó là một câu hỏi thú vị về chủ đề mà tôi muốn chia sẻ.

Văn hóa là chìa khóa rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài của một tổ chức. Đó là một trong những điều quan trọng nhất của một công ty hoặc tổ chức, và nó áp dụng cho tất cả các cấp trong toàn tổ chức. Có nhiều yếu tố góp phần vào việc xây dựng văn hóa tổ chức. Sự đa dạng của các yếu tố đóng góp gồm có sự kết hợp của thái độ, niềm tin, sứ mệnh và triết lý giúp tạo nên và giữ vững một thương hiệu thành công.

Văn hóa cần thời gian

Việc xây dựng văn hóa là một hành trình, không phải là đích đến. Bạn không thể đạt được cùng đích chỉ trong một đêm mà bạn phải kiên nhẫn. Tôi tin rằng văn hóa được tạo ra với ba giai đoạn chính:

Truyền thống của tổ chức dẫn đến giá trị cốt lõi của tổ chức và tiếp tục tạo ra văn hóa của tổ chức.

Với tôi, việc xây dựng văn hóa rất đơn giản. Trước tiên, cần hiểu rõ về các giá trị truyền thống lành mạnh của tổ chức. Thứ hai, thực thi nhất quá và liên lục các giá trị cốt lõi của tổ chức, sau đó lan tỏa, trao đổi, và viết về chúng. Khi bạn làm tốt hai điều này, bạn sẽ tạo ra một nền văn hóa xuất sắc.


Quy tụ sự tham gia của tất cả các cấp trong tổ chức

Sự hợp tác khuyến khích sự tham gia. Khi mỗi người trong tổ chức biết đến những giá trị cốt lõi và tham gia vào các truyền thống, họ sẽ giúp tạo ra một văn hóa tích cực cho tổ chức. Trong BNI®, mạng lưới kết nối cơ hội kinh doanh toàn cầu mà tôi đã sáng lập hơn 37 năm qua, chúng tôi đã tập trung vào việc đạt được mức độ tham gia cao trong toàn doanh nghiệp. Điều này bao gồm một Hội đồng Cố vấn Nhượng quyền để giải quyết các thách thức của tổ chức, Hội đồng sáng lập để cung cấp phản hồi về các vấn đề có liên quan đến tổ chức, Hội đồng Cố vấn tạo được sáng lập dành riêng cho khách hàng nhằm đảm bảo sự tham gia liên quan đến các chính sách có ảnh hưởng đến tổ chức trên toàn cầu, và một vài tổ chức khác để giúp đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả các cấp. Sự tham gia đôi khi có thể lộn xộn, nhưng khi đã thực hiện đúng cách, nó sẽ khuyến khích một văn hóa hợp tác.Văn hóa xơi tái chiến lược cho bữa sáng

Hãy nhớ, nếu bạn là một phần của tổ chức có chiến lược tuyệt vời và văn hóa giới hạn, bạn sẽ chật vật đấy. Nếu bạn là một phần của tổ chức có chiến lược nhỏ nhưng văn hóa vĩ đại, bạn có thể làm tốt. Tuy nhiên, một tổ chức vừa có chiến lược tuyệt vời VÀ văn hóa vĩ đại sẽ là một người dẫn đầu trong ngành.

Văn hóa là nước sốt bí mật cho sự thành công của tổ chức, và như tôi đã nói nhiều lần – Văn hóa xơi tái chiến lược cho bữa sáng.

Các trường kinh doanh thường nói về chủ đề Chiến lược và thường lấy nó làm trọng tâm chính. Văn hóa thì ít được tìm hiểu là thế, nhưng thậm chí nó còn quan trọng hơn chiến lược đối với sự thành công. Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến cách thành viên trong tổ chức đó tương tác với nhau và với người họ phục vụ. Tôi muốn biết suy nghĩ của bạn về văn hóa – trong một doanh nghiệp, Chapter BNI, hoặc trong một tổ chức kinh doanh khác. Hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới.


Tại sao phải chấp nhận điều tầm thường trong khi xuất sắc cũng là một lựa chọn. Xuất sắc là một lựa chọn dành cho bạn trong BNI Hanoi 2. Cộng đồng BNI sẽ hết mình hỗ trợ bạn và những người mà bạn quen biết để trở nên ngày càng thịnh vượng. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, bạn cần networking. Hơn bao giờ hết, bạn cần BNI.40 views0 comments

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page