top of page

Thành viên TOP KPI xanh tháng 12.2020.Văn phòng BNI Hà Nội 02 chúc mừng 10 anh chị TOP KPI xanh tháng 12.2020.

01. Mr Đoàn Tùng Dương - Legacy Chapter 02. Ms Bùi Thị Thúy Hà - Legacy Chapter 03. Mr Hoàng Kim Thăng - Champion Chapter 04. Mr Đoàn Trọng Vinh - Lion Chapter 05. Mr Ngô Hồng Thanh - Abundance Chapter 06. Ms Nguyễn Thị Thanh Hà - Awesome Chapter 07. Ms Phạm Thị Hựu - Amazing Chapter 08. Mr Nguyễn Hoàng Liên - A1 Chapter 09. Châu Ngọc Hải - Ocean Chapter 10. Ms Nguyễn Trần Thu Hằng - Unique Chapter.

Chúc anh chị sức khỏe và thành công cùng BNI!

​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page