top of page

Top 10 Vùng hoạt động hiệu quả trên toàn thế giới tháng 9/2021

Chúc mừng BNI Vùng Hà Nội 2 đã được đích thân Mr Graham Weihmiller - Chủ tịch, Tổng giám đốc Điều hành BNI Toàn cầu vinh danh là Vùng hoạt động hiệu quả Top 10 các vùng trên toàn thế giới tháng 9/2021.

Thành tựu này là nhờ sự đóng góp và nỗ lực của hơn 1000 thành viên trong vùng và hơn 30 Giám đốc và Đại sứ hỗ trợ của 24 chapter. Trân trọng cảm ơn các anh chị giám đốc khu vực, giám đốc và đại sứ chapter đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng doanh nhân BNI Hà Nội 2 của chúng ta.Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page