top of page

VINH DANH BNI ABUNDANCE CHAPTER ĐẠT DANH HIỆU DIAMOND CHAPTER


Trân trọng vinh danh và chúc mừng BNI ABUNDANCE chính thức đạt danh hiệu DIAMOND CHAPTER (với 100 Thành viên trở lên trong 3 tháng liên tục) bắt đầu từ tháng 10/2021.


Tính đến hết tháng 12/2021, BNI ABUNDANCE đã đạt 104 Thành viên và hiện đang là Chapter có số lượng Thành viên lớn nhất Vùng BNI Hà Nội 2.


Chúc mừng GĐHT Trần Thị Khanh và LT Chapter, CT Hoàng Long Thường PCT Nguyễn Thị Thanh Hằng TTK Phạm Phương Thảo.


Kommentarer


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page