Vinh danh Giám đốc, Đại sứ (DnA) tháng 04/2021


Vinh danh Giám đốc, Đại sứ (DnA) tháng 04/2021

Trân trọng vinh danh Giám đốc hỗ trợ Vùng BNI Hà Nội 2 Ms. Lê Phương Thảo - BNI Awesome và Ms. Khuất Lê Hương - BNI Victory đã hỗ trợ Chapter đạt chỉ số KPI cao nhất cả nước trong tháng 04/2021 vừa qua.

Chúc mừng và cảm ơn DnA đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

LIÊN HỆ

Đia chỉ: Tầng 4 , Cầu nối tháp A-B, Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 904 600 604

Email: hanoi2@bni.vn

GIỚI THIỆU

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Connect Us

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube