top of page

Vinh danh Giám đốc, Đại sứ (DnA) tháng 04/2021


Vinh danh Giám đốc, Đại sứ (DnA) tháng 04/2021

Trân trọng vinh danh Giám đốc hỗ trợ Vùng BNI Hà Nội 2 Ms. Lê Phương Thảo - BNI Awesome và Ms. Khuất Lê Hương - BNI Victory đã hỗ trợ Chapter đạt chỉ số KPI cao nhất cả nước trong tháng 04/2021 vừa qua.

Chúc mừng và cảm ơn DnA đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.

4 views0 comments

​TIN NỔI BẬT