Vinh danh Giám đốc, Đại sứ (DnA) tháng 06/2021Trân trọng vinh danh Giám đốc hỗ trợ Vùng BNI Hà Nội 2 Ms. Lê Phương Thảo - BNI Ocean, Mr. Nguyễn Tuấn Anh - BNI Amazing và Ms. Khuất Lê Hương - BNI Victory & BNI Inspire đã hỗ trợ Chapter đạt chỉ số KPI thuộc top cao nhất cả nước trong tháng 06/2021 vừa qua.

Chúc mừng và cảm ơn DnA đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2