top of page

Vinh danh Giám đốc, Đại sứ (DnA) tháng 06/2021Trân trọng vinh danh Giám đốc hỗ trợ Vùng BNI Hà Nội 2 Ms. Lê Phương Thảo - BNI Ocean, Mr. Nguyễn Tuấn Anh - BNI Amazing và Ms. Khuất Lê Hương - BNI Victory & BNI Inspire đã hỗ trợ Chapter đạt chỉ số KPI thuộc top cao nhất cả nước trong tháng 06/2021 vừa qua.

Chúc mừng và cảm ơn DnA đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page