top of page

Vinh danh Giám đốc hỗ trợ (DC) xuất sắc tháng 07/2021


Trân trọng vinh danh Giám đốc hỗ trợ: - Ms. Lê Phương Thảo - BNI Ocean, Awesome và Legacy - Ms. Khuất Lê Hương - BNI Victory & BNI Inspire đã hỗ trợ Chapter đạt chỉ số KPI thuộc top cao nhất cả nước trong tháng 07/2021 vừa qua.

Chúc mừng và cảm ơn DC đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.

​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page