Vinh danh Giám đốc hỗ trợ xuất sắc


VP BNI Hà Nội 2 trân trọng vinh danh Ms. Lê Phương Thảo - Giám đốc hỗ trợ BNI Ocean đã hỗ trợ Chapter đạt chỉ số KPI cao nhất cả nước trong tháng 05/2021 vừa qua.

Cảm ơn Chị đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2