Vinh danh Giám đốc hỗ trợ xuất sắc


VP BNI Hà Nội 2 trân trọng vinh danh Ms. Lê Phương Thảo - Giám đốc hỗ trợ BNI Ocean đã hỗ trợ Chapter đạt chỉ số KPI cao nhất cả nước trong tháng 05/2021 vừa qua.

Cảm ơn Chị đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.

2 views0 comments

Tin Hoạt Động