Vinh danh Giám đốc Phát triển chapter.

VP BNI HN2 trân trọng vinh danh Giám đốc phát triển chapter

- Ms. Hana Đoàn Thị Hải Loan đã ra mắt thành công BNI LEADERSHIFT - Chapter thứ 21 của vùng vào ngày 29/05/2021.

- Ms. Alice Phạm Thúy đã ra mắt thành công BNI OLYMPIC - Chapter thứ 22 của vùng vào ngày 29/05/2021.

Cảm ơn các Chị đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.1 view0 comments
Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2