top of page

Vinh danh Giám đốc Phát triển chapter.

VP BNI HN2 trân trọng vinh danh Giám đốc phát triển chapter

- Ms. Hana Đoàn Thị Hải Loan đã ra mắt thành công BNI LEADERSHIFT - Chapter thứ 21 của vùng vào ngày 29/05/2021.

- Ms. Alice Phạm Thúy đã ra mắt thành công BNI OLYMPIC - Chapter thứ 22 của vùng vào ngày 29/05/2021.

Cảm ơn các Chị đã nỗ lực cống hiến hết mình trong cho cộng đồng BNI.Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page