top of page

Vinh danh Top 10 thành viên có điểm Traffic light cao nhất vùng tháng 7.2021.
Văn phòng BNI Hà Nội 2 chúc mừng 10 anh chị thành viên có điểm Traffic light cao nhất vùng tháng 7.2021:

1. Hoàng Hải Hòa - Champion chapter

2. Nguyễn Trọng Hà - Excellence chapter

3. Hoàng Kim Thăng - Champion chapter

4. Hồ Nguyệt Yến - Victory chapter

5. Trần Thị Khánh Linh - Champion chapter

6. Phạm Thị Hựu - Amazing chapter

7. Vũ Cảnh Toàn - Victory chapter

8. Ngô Hồng Thanh - Abundance chapter

9. Nguyễn Duy Khoa - Ocean chapter

10. Đỗ Đặng Truẩn - Victory chapter


Chúc anh chị sức khỏe và luôn là những thành viên tích cực trong cộng đồng BNI!

1 view0 comments

​TIN NỔI BẬT