top of page

Vinh danh Top 10 thành viên có điểm Traffic light cao nhất vùng tháng 8.2021.


Văn phòng BNI Hà Nội 2 chúc mừng 10 anh chị thành viên có điểm Traffic light cao nhất vùng tháng 8.2021: 1. Bùi Đức Hạnh - Ocean chapter 2. Hoàng Hải Hòa - Champion chapter Hoàng Hải Hoà 3. Nguyễn Trọng Hà - Excellence chapter 4. Châu Ngọc Hải - Ocean chapter 5. Đoàn Tùng Dương - Legacy chapter Doan Tung Duong 6. Hồ Nguyệt Yến - Victory chapter Hồ Nguyệt Yến 7. Nguyễn Thị Huệ - Unique chapter 8. Hoàng Kim Thăng - Champion chapter Hoang Kim Thang 9. Đặng Ngọc Anh - Lion chapter Ngọc Đặng 10. Trần Thị Khánh Linh - Champion chapter

Chúc anh chị nhiều sức khỏe và thành công cùng BNI!

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page