VINH DANH TOP KPI THÁNG 01.2021


Văn phòng BNI Hà Nội 02 chúc mừng 10 anh chị thành viên TOP KPI tháng 01.2021:

1. Đoàn Tùng Dương - Legacy Chapter

2. Bùi Thị Thúy Hà - Legacy Chapter

3. Hoàng Kim Thăng - Champion Chapter

4. Ngô Hồng Thanh - Abundance Chapter

5. Phạm Thị Hựu - Amazing Chapter

6. Nguyễn Thị Thanh Hà - Awesome Chapter

7. Hoàng Hải Hòa - Champion Chapter

8. Nguyễn Hoàng Liên - A1 Chapter

9. Châu Ngọc Hải - Ocean Chapter

10. Nguyễn Trần Thu Hằng - Unique Chapter

Chúc anh chị nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa cùng BNI!

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2