Vinh danh TOP KPI xanh tháng 11.2020.


Văn phòng BNI Hà Nội 02 chúc mừng 10 anh chị TOP KPI xanh tháng 11.2020.

01. Mr Đoàn Tùng Dương - Legacy Chapter 02. Ms Bùi Thị Thúy Hà - Legacy Chapter 03. Mr Hoàng Kim Thăng - Champion Chapter 04. Mr Ngô Hồng Thanh - Abundance Chapter 05. Vũ Thị Lan Phương - Power Chapter 06. Ms Phạm Thị Hựu - Amazing Chapter 07. Ms Nguyễn Thị Thanh Hà - Awesome Chapter 08. Nguyễn Hoàng Liên - A1 Chapter 09. Châu Ngọc Hải - Ocean Chapter 10. Đỗ Thị Mai Hương - Values Chapter

Chúc anh chị sức khỏe và thành công cùng BNI!

14 views0 comments
Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2