top of page
ourstories.jpg

Chapter BNI Hà Nội 2

son lam.jpg

Giám đốc: Trần Sơn Lâm

Điện thoại: 0983371713 – 0982170405

LeThi-Anh-Hong.jpg

BNI VALUES

Giám đốc: Lê Thị Ánh Hồng

Điện thoại: 0983761412

Đinh Trọng Ninh.jpg

BNI POWER

Giám đốc: Đinh Trọng Ninh

Điện thoại: 0982164688

lê Thảo.jpg

BNI LEGACY

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: 0913231032

z3360200043495_c2a6730c3b63fcd631239ec1a7557e1e.jpg

BNI INSPIRE

Giám đốc: Ngô Hồng Thanh

Điện thoại: 0903227543

thanh trun.jpg

BNI CHAMPION

Giám đốc: Trần Thành Trung

Điện thoại: 0941143311

Đinh Trọng Ninh.jpg

BNI ACTION

Giám đốc: Đinh Trọng Ninh

Điện thoại: 0982164688

Tran-Thanh-Trung.jpg

BNI A1

Giám đốc: Trần Thành Trung

Điện thoại: 0941143311

177658799-4097209543678168-3073133120418737149-n-71.jpg

BNI AMAZING

Giám đốc: Ngô Thị Bích Quyên

Điện thoại: 0904675768

z3744441412893_054eef80e0ff253c7d81bca7e1b5176f.jpg

BNI MAXIMIZER 

Giám đốc: Hoàng Nhật Thành

Điện thoại: 0986140588

z3743966396479_6462111067332ea59fa11a502e8341ad.jpg

BNI LEADERSHIFT ONLINE 

Giám đốc: Nguyễn Thị Huệ

Điện thoại: 0912831815

Ms Vũ Kim Liên.jpg

BNI LION

Giám đốc: Vũ Thị Kim Liên

Điện thoại: 0983742

z3360191714251_a9f2cf05ee455820223d0724a7374572.jpg

BNI VIETGATE ONLINE

Giám đốc: Lê Thu Hằng

Điện thoại: 0982631001

LINH0298.jpg

BNI SUNFLOWER ONLINE

Giám đốc: Lê Thu Hằng

Điện thoại: 0982631001

z3744107660900_0bfbecf893bfe33e32f2fd4ee8516931.jpg

BNI METAVERSE

Giám đốc: Nguyễn Phương Anh  

Điện thoại: 0916004000

Phương vũ.jpg

BNI PERFECT CEO

Giám đốc: Vũ Thị Lan Phương  

Điện thoại: 0962138618

RMP06528.jpg

BNI VICTORY

Giám đốc: Khuất Lê Hương

Điện thoại: 0988399668

RMP06426_edited.jpg

BNI PRIDE

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn

Điện thoại: 0915133486

lê Thảo.jpg

BNI OCEAN

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: 0913231032

DC Nguyễn Thị Thanh Hường.jpg

 BNI JUPITER

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 0982170405

DC Nguyễn Thị Thanh Hường.jpg

BNI HERITAGE

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 0982170405

RMP06602.jpg

BNI APOLLO

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: 0913231032

z3688122415201_566b905069600f9113ca768d4bcef186.jpg

BNI ABUNDANCE

Giám đốc: Trần Thị Khanh

Điện thoại: 091566889

lê Thảo.jpg

BNI AWESOME

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: +824 32115031

RMP06426.jpg

BNI EXCELLENCE

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn

Điện thoại: 0915133486

z3688122415201_566b905069600f9113ca768d4bcef186.jpg

BNI FORBES ONLINE 

Giám đốc: Trần Thị Khanh

Điện thoại: 091566889

z3360191056527_a81516782bed4551a23f2e3f1b2f1eba.jpg

Giám đốc: Nguyễn Viết Dũng

Điện thoại: 

z3360193739770_4a700712c432c2dd12bf0f7a390ae419.jpg

BNI WISDOM HYBRID

Giám đốc: Trần Quỳnh Hoa

Điện thoại: 0966100284

z3744518003980_cfaddc23bd97d86b70de6983c544a525.jpg

BNI AMORE HYBRID

Giám đốc: Đặng Ngọc Anh 

Điện thoại: 0913339986

z3744441412893_054eef80e0ff253c7d81bca7e1b5176f.jpg

BNI FIVE STARS

Giám đốc: Hoàng Nhật Thành 

Điện thoại: 0986140588

Trịnh Phương Thúy.JPG

BNI TOPPRO

Giám đốc: Trịnh Phương Thúy  

Điện thoại: 0912366166

bottom of page