ourstories.jpg

Chapter BNI Hà Nội 2

son lam.jpg

Giám đốc: Trần Sơn Lâm và Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 0983371713 – 0982170405

LeThi-Anh-Hong.jpg

BNI VALUES

Giám đốc: Lê Thị Ánh Hồng

Điện thoại: 0983761412

Đinh Trọng Ninh.jpg

BNI POWER

Giám đốc: Đinh Trọng Ninh

Điện thoại: 0982164688

lê Thảo.jpg

BNI LEGACY

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: 0913231032

z3360200043495_c2a6730c3b63fcd631239ec1a7557e1e.jpg

BNI INSPIRE

Giám đốc: Ngô Hồng Thanh

Điện thoại: 0903227543

thanh trun.jpg

BNI CHAMPION

Giám đốc: Trần Thành Trung

Điện thoại: 0941143311

Đinh Trọng Ninh.jpg

BNI ACTION

Giám đốc: Đinh Trọng Ninh

Điện thoại: 0982164688

Tran-Thanh-Trung.jpg

BNI A1

Giám đốc: Trần Thành Trung

Điện thoại: 0941143311

Nguyen-Tuan-Anh.jpg

BNI AMAZING

Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: 0906199688

Lại Anh Dũng (2).jpg

BNI Maximizer

Giám đốc: Lại Anh Dũng

Điện thoại:0976618989

Website
Ms Lê T Ánh Hồng.jpg

Giám đốc: Lê Thị Ánh Hồng

Điện thoại: 0983761412

Ms Vũ Kim Liên.jpg

BNI LION

Giám đốc: Vũ Thị Kim Liên

Điện thoại: 0983742

z3360191714251_a9f2cf05ee455820223d0724a7374572.jpg

BNI VIETGATE

Giám đốc: Lê Thu Hằng

Điện thoại: 0982631001

Khuat-Le-Huong-1.jpg

BNI VICTORY

Giám đốc: Khuất Lê Hương

Điện thoại: 0988399668

Dao-Thuy-Hoan.jpg

BNI UNIQUE

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn

Điện thoại: 0915133486

lê Thảo.jpg

BNI OCEAN

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: 0913231032

DC Nguyễn Thị Thanh Hường.jpg

 BNI JUPITER

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 0982170405

DC Nguyễn Thị Thanh Hường.jpg

BNI HERITAGE

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 0982170405

tung lam.jpg

BNI APOLLO

Giám đốc: Bùi Tùng Lâm

Điện thoại: 0904186969

Tran-Thi-Khanh.jpg

BNI ABUNDANCE

Giám đốc: Trần Thị Khanh

Điện thoại: 091566889

lê Thảo.jpg

BNI AWESOME

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: +824 32115031

RMP06426.jpg

BNI EXCELLENCE

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn

Điện thoại: 0915133486

Ms Nguyễn Phương Thảo.jpg

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Thảo

Điện thoại: 0904380648

z3360191056527_a81516782bed4551a23f2e3f1b2f1eba.jpg

Giám đốc: Nguyễn Viết Dũng

Điện thoại: 

z3360193739770_4a700712c432c2dd12bf0f7a390ae419.jpg

BNI WISDOM HYBRID

Giám đốc: Trần Quỳnh Hoa

Điện thoại: 0966100284