ourstories.jpg

Chapter BNI Hà Nội 2

son lam.jpg

Giám đốc: Trần Sơn Lâm và Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 0983371713 – 0982170405

LeThi-Anh-Hong.jpg

BNI VALUES

Giám đốc: Lê Thị Ánh Hồng

Điện thoại: 0983761412

Dinh-Trong-Ninh.jpg

BNI POWER

Giám đốc: Đinh Trọng Ninh

Điện thoại: 0982164688

tuan hung.jpg

BNI LEGACY

Giám đốc: Phan Tuấn Hưng

Điện thoại: 0983005819

Khuat-Le-Huong-1.jpg

BNI INSPIRE

Giám đốc: Khuất Lê Hương

Điện thoại: 0988399668

thanh trun.jpg

BNI CHAMPION

Giám đốc: Trần Thành Trung

Điện thoại: 0941143311

Dinh-Trong-Ninh.jpg

BNI ACTION

Giám đốc: Đinh Trọng Ninh

Điện thoại: 0982164688

Tran-Thanh-Trung.jpg

BNI A1

Giám đốc: Trần Thành Trung

Điện thoại: 0941143311

Nguyen-Tuan-Anh.jpg

BNI AMAZING

Giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: 0906199688

thanh tam.jpg

BNI Maximizer

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Điện thoại:0912774568

Website
Khuat-Le-Huong-1.jpg

BNI VICTORY

Giám đốc: Khuất Lê Hương

Điện thoại: 0988399668

Dao-Thuy-Hoan.jpg

BNI UNIQUE

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn

Điện thoại: 0915133486

Le-Phuong-Thao.jpg

BNI OCEAN

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: 0913231032

Dao-Thuy-Hoan.jpg

 BNI JUPITER

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn

Điện thoại: 0915133486

thanh hường.jpg

BNI HERITAGE

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường

Điện thoại: 0982170405

tung lam.jpg

BNI APOLLO

Giám đốc: Bùi Tùng Lâm

Điện thoại: 0904186969

Tran-Thi-Khanh.jpg

BNI ABUNDANCE

Giám đốc: Trần Thị Khanh

Điện thoại: 091566889

Le-Phuong-Thao.jpg

BNI AWESOME

Giám đốc: Lê Phương Thảo

Điện thoại: +824 32115031

Dao-Thuy-Hoan.jpg

BNI EXCELLENCE

Giám đốc: Đào Thúy Hoàn

Điện thoại: 0915133486