top of page
AboutUS.jpg

Thành Viên Chia Sẻ

Xem Thành Viên Chúng Tôi Chia Sẻ

Tin Hoạt Động

Vũ Thị Lan Hương - Jupite chapter 

Quách Thị Huệ - Awesome chapter 

Nguyễn Sỹ Cường - Action chapter 

Đơn vị công tác: Công ty MSC

Anh Trường - Chapter Amazing

Đơn vị công tác: Ngân hàng MSB

Dương Thị Nga - Amazing chapter

Đơn vị công tác: 

Nguyễn Ngọc Thuý - Amazing chapter

Đơn vị công tác: CTCP Gia Đình Việt

Trần Thị Thu Hoài - Amazing chapter 

Đơn vị công tác: Công ty CNSport Việt Nam

Nguyễn Văn Tuyến - Action chapter 

Đơn vị công tác: CT quảng cao Sao Mai

Kết Nối Chúng Tôi

Nguyễn Nhân Tuân - Amazing chapter 

Đơn vị công tác: Công ty nội thất Đông Á

 Đỗ Minh Quang - Action chapter 

Đơn vị công tác: Công ty nội thất

Vũ Tuấn Anh - Amazing chapter

Đơn vị công tác: Công ty Thịnh Khôi

Nguyễn Lương Hiếu - Power chapter 

Chủ tịch Power Chapter

Lương Thị Thu Giang

Đơn vị công tác: Công ty Hichem Việt Nam

Nguyễn Hải Yến - Jupiter chapter 

Đơn vị công tác: Công ty BNEW

Lương Thị Thu Giang

Đơn vị công tác: Công ty Hichem Việt Nam

Chia sẻ thành viên sau chương trình

Chia sẻ thành viên sau chương trình

bottom of page