AboutUS.jpg

Giới Thiệu BNI Hà Nội 2

Giá Trị Cốt Lõi Của BNI

LeaderShipHero-e1587409203930.jpg

BNI được xây dựng dựa trên bộ quy tắc hướng dẫn tạo nên một nền tảng ở đó các thành viên tương tác, ứng xử với nhau và thực hiện được mục tiêu của mình. Ở BNI, Chúng tôi thay đổi cách thức Thế giới làm Kinh doanh.

Cho Là Nhận
 

Cho Là Nhận là triết lý cơ bản của BNI. Chúng tôi minh chứng cho điều đó bằng việc trao cơ hội kinh doanh cho người khác, đổi lại bạn cũng sẽ nhận được cơ hội kinh doanh.

Xây dựng các mối quan hệ


Kết nối kinh doanh là nuôi trồng các kết nối với những con người mới thay vì đi săn các mối quan hệ đó. Mọi người luôn muốn làm kinh doanh với những người mà họ biết và tin tưởng. Đó chính là việc nuôi dưỡng các mối quan hệ đó.

Học tập suốt đời


Chúng tôi tin vào sự hoàn thiện liên tục những kỹ năng phát triển bản thân và kỹ năng chuyên môn. BNI cung cấp các cơ hội đa dạng để hỗ trợ học tập suốt đời.

Truyền thống và Đổi mới


Truyền thống trong một tổ chức cho chúng ta biết nguồn gốc chúng ta phát triển từ đâu và đặt nền móng. Chúng ta là ai, tuy nhiên chúng ta vẫn luôn phải tìm cách đổi mới sáng tạo.

Thái độ Tích cực


BNI cung cấp một môi trường cho phép bạn bao quanh mình những người luôn muốn giúp bạn thành công.

Tinh thần cam kết
Nếu bạn muốn có được một hệ thống kết nối cá nhân có quyền năng, bạn phải có tính trách nhiệm. Nếu không, hệ thống đó trở thành một nhóm hoạt động xã hội.

Sự công nhận
Sự ghi nhận đóng góp của mọi người là rất quan trọng.

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2