top of page
AboutUS.jpg

Giới Thiệu BNI Hà Nội 2

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ VÀ 7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BNI

Tin Hoạt Động

LeaderShipHero-e1587409203930.jpg
BNI® được xây dựng dựa trên bộ quy tắc hướng dẫn tạo nên một nền tảng ở đó các thành viên tương tác, ứng xử với nhau và thực hiện được mục tiêu của mình. Ở BNI®, Chúng tôi thay đổi cách thức Thế giới làm Kinh doanh.
TẦM NHÌN CỦA BNI®
Thay đổi cách Thế giới làm kinh doanh®
  • Giúp Thành viên nhận thức rằng Networking là gieo trồng không săn bắt và phải vun đắp các mối quan hệ.
  • Gắn liền thương hiệu BNI® với marketing truyền miệng. Khi nói về marketing truyền miệng người ta sẽ nghĩ tới BNI®.
  • Trở thành tổ chức kết nối kinh doanh tốt nhất, lớn nhất và được thừa nhận rộng khắp trên toàn cầu.
  • Lãnh đạo sáng tạo, đề xuất phương hướng và hỗ trợ cho các Giám đốc, Ban điều hành và Thành viên của từng Chapter.
  • Đào tạo, hướng dẫn và thông tin tốt hơn cho Thành viên về quy trình triển khai kinh doanh áp dụng hình thức marketing truyền miệng.
  • Liên tục tiếp nhận và trả lời phản hồi từ Thành viên.
  • Gia tăng số lượng Thành viên trên toàn Thế giới.
  • Đánh giá thành tựu đạt được bằng những phương pháp đo lường truyền thống và cải tiến.
 
TUYÊN BỐ SỨ MỆNH
Sứ mệnh của BNI® là giúp các Thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội kinh doanh (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp, để giúp các Thành viên phát triển những mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa, với những ngành nghề kinh doanh chất lượng.
TRIẾT LÝ
Thành công tại BNI® nghĩa là trở thành một Thành viên tích cực và hỗ trợ của tổ chức, dựa trên sự tương trợ lẫn nhau. Điều này đòi hỏi sự cam kết chung với các Thành viên khác theo triết lý “Cho là nhận®”: Bằng việc cho đi cơ hội kinh doanh, bạn cũng sẽ nhận lại cơ hội kinh doanh cho mình.
7 GÍA TRỊ CỐT LÕI CỦA BNI®
01 Givers Gain – Cho là Nhận®
Sẵn sàng cho đi trước khi bạn mong đợi đạt được. Cho đi vô điều kiện tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và tạo ra các cơ hội quan trọng và các mối quan hệ lâu dài
02 Building Relationships – Xây dựng quan hệ
Xây dựng những mối quan hệ bền chặt giúp tạo nên môi trường tin cậy và hỗ trợ mang lại hạnh phúc, cơ hội phát triển và ý nghĩa.
03 Lifelong Learning – Học tập suốt đời
Đầu tư vào bản thân để trở thành nhà lãnh đạo mà bạn muốn trở thành. Giá trị của bạn tăng lên khi bạn phát triển kiến thức và kỹ năng của mình. Học tập suốt đời và hạnh phúc suốt đời có mối liên hệ mật thiết với nhau.
04 Traditions + Innovation: Truyền thống + Đổi mới
Chúng tôi tôn vinh truyền thống của mình và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn được thúc đẩy bởi sự đổi mới, lạc quan và phấn khích.
05 Positive Attitude – Thái độ Tích cự
Chúng ta tìm thấy điều tốt đẹp trong mọi thứ xảy ra với chúng ta và điều đó thúc đẩy cuộc sống của chúng ta về phía trước. Tìm kiếm những điều tốt đẹp ở mỗi người cho phép chúng ta thu hút những con người tuyệt vời, những cơ hội và sự thịnh vượng
06 Accountability – Cam kết trách nhiệ
Chúng tôi giữ những lời hứa mà chúng tôi đã hứa, đặc biệt là khi khó thực hiện điều đó. Điều này tạo ra niềm tin và hỗ trợ các mối quan hệ bền chặt
07 Recognition – Sự ghi nhận
Chúng tôi đánh giá cao rằng sự ghi nhận sẽ thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức thành công. Người nắm vững nghệ thuật ghi nhận thu hút thành công dẫn đến ý nghĩa và hạnh phúc.
Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page