top of page
AboutUS.jpg

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Giúp Đỡ Doanh Nghiệp Thành Công

Ngay_hoi_ket_noi_kinh_doanh_AMAZING_AMORE_LEGACY_POWER (4).jpg

Tầm nhìn

Thay đổi cách Thế giới làm kinh doanh®

  • Giúp Thành viên nhận thức rằng Networking là gieo trồng không săn bắt và phải vun đắp các mối quan hệ.

  • Gắn liền thương hiệu BNI® với marketing truyền miệng. Khi nói về marketing truyền miệng người ta sẽ nghĩ tới BNI®.

  • Trở thành tổ chức kết nối kinh doanh tốt nhất, lớn nhất và được thừa nhận rộng khắp trên toàn cầu.

  • Lãnh đạo sáng tạo, đề xuất phương hướng và hỗ trợ cho các Giám đốc, Ban điều hành và Thành viên của từng Chapter.

  • Đào tạo, hướng dẫn và thông tin tốt hơn cho Thành viên về quy trình triển khai kinh doanh áp dụng hình thức marketing truyền miệng.

  • Liên tục tiếp nhận và trả lời phản hồi từ Thành viên.

  • Gia tăng số lượng Thành viên trên toàn Thế giới.

  • Đánh giá thành tựu đạt được bằng những phương pháp đo lường truyền thống và cải tiến.

 

Sứ mệnh

Sứ mệnh của BNI® là giúp các Thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội kinh doanh (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp, để giúp các Thành viên phát triển những mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa, với những ngành nghề kinh doanh chất lượng.

316-co-hoi-kinh-doanh-xuat-hien-trong-ngay-hoi-ket-noi-lien-chapter (2).jpg

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page