top of page
AboutUS.jpg

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Giúp Đỡ Doanh Nghiệp Thành Công

74965422_1182787765241127_69414443890927

Tầm nhìn

Với slogan “Changing the Way the World Does Business”, BNI hướng đến tầm nhìn và mục tiêu “Thay đổi cách thế giới kinh doanh” thông qua việc tạo ra một cộng đồng chủ doanh nghiệp tại các khu vực trên thế giới dựa theo triết lý “Cho là Nhận ®” và ứng dụng linh hoạt, hiệu quả vào hoạt động kết nối giao thương.

Sứ mệnh

Giúp cho 5000 Chủ doanh nghiệp và Gia đình thay đổi Cuộc sống, Phát triển kinh doanh thông qua BNI.”

H3.jpg

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page