Câu chuyện của chị Khuất Lê Hương - BNI Awesome

Updated: Oct 20, 2020

Dưới đây là chia sẻ câu chuyện thành công của chị Khuất Lê Hương - Giám đốc BNI Awesomev về câu chuyện của chị với BNI.


14 views0 comments

Tin Hoạt Động

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2