Câu chuyện của chị Khuất Lê Hương - BNI Awesome

Updated: Oct 20, 2020

Dưới đây là chia sẻ câu chuyện thành công của chị Khuất Lê Hương - Giám đốc BNI Awesomev về câu chuyện của chị với BNI.


32 views0 comments
Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2