top of page

Chương trình Bàn tròn Chủ tịch BNI Hanoi 2 - 28/10/2020


Có một vị trí mà thành viên BNI nào cũng cảm thấy rất may mắn nếu được trải nghiệm - đó là Chủ tịch chapter. Một vị trí quản lý và điều hành các hoạt động của cả chapter, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để chapter phát triển. Và các chủ tịch của BNI Hanoi 2 định kỳ 2 tháng/ lần gặp nhau tại sự kiện Bàn tròn để cùng nhau chia sẻ, học hỏi, cùng giúp các chapter phát triển. Cùng rà soát KPIs từng thành viên để giúp họ hướng tới đạt KPIs xanh, giúp họ đạt được các mục tiêu trong BNI.

Chúng tôi thực sự tri ân các anh chị chủ tịch đã luôn nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của chapter cũng như của cả cộng đồng BNI.


コメント


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page