top of page

Chương trình Workshop Kiến tạo Referrals


Ngày 11.11.2020 văn phòng BNI Hà Nội 2 tổ chức chương trình workshop Kiến tạo Referral dưới sự điều phối của Giám đốc phát triển chapter - Ms Alice Phạm Thúy.

Chương trình đã giúp anh chị thành viên biết cách tìm kiếm Referral cho mình và thành viên chapter mình.Chúc anh chị thành công cùng BNI và hẹn gặp lại anh chị tại các chương trình đào tạo sau của BNI Hà Nội 2!


Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page