top of page

Chương trình Diễn đàn Ban Định hướng - BNI Hà Nội 2

Ngày 3.12.2019 văn phòng BNI HN 2 tổ chức chương trình Diễn đàn Ban Định hướng dành riêng cho trưởng ban Định hướng của 17 chapter trong vùng. Tham gia chương trình có sự chia sẻ của Giám đốc vùng BNI HN 2 - Ms Nancy Quyên và Giám đốc hỗ trợ Mr Trần Thành Trung đã giúp các trưởng ban Mentor nắm rõ quy trình và các hoạt động định hướng thành viên mới nhanh chóng hòa nhập với văn hóa chapter và ứng dụng quy trình BNI một cách hiệu quả.


Chúc anh chị trưởng ban định hướng hoàn thành xuất sắc mục tiêu trong nhiệm kỳ của mình. Hẹn gặp lại anh chị tại các chương trình tiếp theo của BNI Hà Nội 2.


Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình Diễn đàn Ban Định Hướng dành riêng cho trưởng ban Định hướng của 17 chapter hoạt động trong vùng.
12 views0 comments

​TIN NỔI BẬT