top of page

Tại sao thành viên BNI cần Dance 1:2:1?

Updated: Oct 19, 2020

Dance 1:2:1 là hoạt động nền tảng giúp các thành viên BNI cho và nhận cơ hội kinh doanh thông qua việc xây dựng các mối quan hệ và tìm hiểu về hoạt động kinh doanh với đối tác.

Hãy lắng nghe những chia sẻ của chị Nancy Ngô Thị Bích Quyên (Phó Chủ tịch BNI Việt Nam, Chủ tịch BNI Vùng Hà Nội 02) về những lý do thành viên cần Dance 1:2:1 và những kỹ năng cần thiết để Dance 1:2:1 hiệu quả.

Vui lòng xem chi tiết tại đây:


Chị Nancy Ngô Thị Bích Quyên (Phó Chủ tịch BNI Việt Nam, Chủ tịch BNI Vùng Hà Nội 02) chia sẻ những lý do thành viên cần Dance 1:2:1 và những kỹ năng cần thiết để Dance 1:2:1 hiệu quả (Nguồn: BNI Hà Nội 02)

7 views0 comments

Commenti


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page