top of page

Hướng dẫn nhiệm vụ của ban định hướng thành viên (Member Mentor) trong BNI

Ban định hướng Thành viên có trách nhiệm đảm bảo thành viên mới hoàn thành chương trình Passport to Success, bằng cách giúp họ thiết lập các cuộc hẹn One-to-One với thành viên trong Chapter, là những người có thể giúp đỡ họ thông qua nhiều chủ đề định hướng; đảm bảo cung cấp tài liệu hỗ trợ chủ đề cho người định hướng; tương tác hàng tuần với thành viên mới để đảm bảo tiến độ thực hiện.


Điều kiện gia nhập Ban Định Hướng Thành viên

Đầu tiên, để gia nhập Ban Điều hành, Điều phối Định hướng Thành viên cần phải:

- Hoàn thành các nhiệm vụ được liệt kê bên dưới;

- Ký Hợp đồng Ban điều hành về Bảo mật thông tin, Không trục lợi cá nhân và Không cạnh tranh;

- Hoàn thành Khóa đào tạo Ban Điều hành (trên BNI Business Builder và Workshop).
Vai trò, nhiệm vụ của Ban Định Hướng Thành viên

Nhiệm vụ của Ban Định Hướng Thành viên trước buổi họp Chapter hàng tuần

- Có mặt tại buổi họp sớm 15 phút

- Chào đón và giao lưu với Thành viên mới và Người Định hướng có mặt tham dự

- Giới thiệu bản thân với các Thành viên mới; Yêu cầu họ ở lại sau buổi họp để tham gia nhanh phần Định hướng Thành viên mới

- Yêu cầu Phó Chủ tịch trình bày phần Báo cáo của Ban Thành viên trong 30 giây, nhằm tuyên dương những thành viên đã hoàn tất Chương trình Định hướng “Passport to Success” (nếu có)


Nhiệm vụ của Ban Định Hướng Thành viên trong khi họp

- Trao chứng nhận Notable Networker cho những Thành viên hoàn thành Định hướng (nếu có)Nhiệm vụ của Ban Định Hướng Thành viên sau khi họp

- Tiến hành buổi họp “Passport to Success” vào những tuần có thành viên mới được kết nạp

HÀNG TUẦN

- Tương tác hàng tuần với các Thành viên mới để hỗ trợ họ trong suốt thời gian tham gia Chương trình


Công việc của Ban Định Hướng Thành viên hàng tháng

- Tham dự các Buổi họp Chapter Success Meeting

- Thảo luận về trách nhiệm cần thiết của Điều phối Định hướng Thành viên để chapter đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu ngắn và dài hạn, và phối hợp với Ban Điều hành và Điều phối Đào tạo Networking thực hiện các mục tiêu và phần đào tạo cho chapter đã được nêu ra trong quá trình định hướng

- Đặt hàng Passport to Success thông qua Chủ tịch chapter (nếu cần). Nếu họp online, hãy cung cấp bản Passport điện tử cho phép điền vào cho Thành viên mới
Bạn định hướng thành viên cần liên tục đảm bảo chọn lọc được các Thành viên phù hợp cho vị trí Người Định hướng trong Chương trình Định hướng “Passport to Success”, bằng cách sử dụng Bảng phân công Người định hướng Thành viên.


Đăng ký tham gia chương trình KẾT NỐI KINH DOANH hoàn toàn KHÔNG THU PHÍ để hiểu thêm về BNI cũng như giao lưu gặp gỡ các chủ doanh nghiệp để kết nối cơ hội kinh doanh


Tại sao phải chấp nhận điều tầm thường trong khi xuất sắc cũng là một lựa chọn. Xuất sắc là một lựa chọn dành cho bạn trong BNI Hanoi 2. Cộng đồng BNI sẽ hết mình hỗ trợ bạn và những người mà bạn quen biết để trở nên ngày càng thịnh vượng. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, bạn cần networking. Hơn bao giờ hết, bạn cần BNI.67 views0 comments

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page