top of page

TOP THÀNH VIÊN BNI ĐẠT CÁC CHỈ SỐ NOTABLE NETWORKERS XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 07/2021


Giá trị giao dịch kinh doanh thành công cao nhất (TYFCB): Chúc mừng Mr. Lương Xuân Lai - Thành viên BNI Victory với Thank You Note lên tới hơn 23,8 tỷ vnd.

BNI cần tạo dựng những mối quan hệ chất lượng hơn để có những giá trị kết nối kinh doanh thành công hơn.

Comments


​TIN NỔI BẬT

Liên Hệ Chapter

Phát triển kinh doanh và gia nhập cùng BNI Hà Nội 2

bottom of page